Tartós kapcsolatban

Helyszíni beszámoló a Murrelektronik csoport oppenweileri központjából

2016. március 31., csütörtök, 19:24

Címkék: áramelosztó autóipari beszállító csatlakozó interfész ipar 4.0 kábel Murrelektronik Oppenweiler PLC PROFIBUS tápegység zero cabinet

A termelés-kihelyezés főbb okaiként a hazai gyártás versenyképességének romlása mellett a piac megőrzését és bővítését szokás említeni. Bármi legyen is az ok, régiónk autóipari felfutása jelentős növekedési potenciált tartogat még magában a szektor beszállítói számára. A decentralizált automatizálási technikai szakértőjének számító Murrelektronik GmbH 2012-ben érkezett hazánkba és oppenweileri központi gyáregységébe most a TechMonitor is meghívást kapott.

„Kínában jártam az elmúlt napokban, ahol egy autóipari beszállító úgy számol, hogy az autóipar számára Kína 6-8 éven belül túlságosan drága országnak fog számítani, ezért arra készül, hogy Közép-Kelet-Európába telepíti a termelését – ismertette Markus Schyboll ügyvezető igazgató. – Ez egyelőre nem tömeges elhatározás, de egybeesik a Murrelektronik stratégiájával, miszerint egyre közelebb szeretnénk lenni kelet-európai ügyfeleinkhez és láthatóbbá szeretnénk válni a régióban. Szeretném kihangsúlyozni, hogy családi vállalkozásként hosszú távra tervezünk és a technológiai fejlesztések fontosságát sosem írhatják felül a jó negyedéves pénzügyi jelentések.

Az elektronikai termékek fejlesztési irányai megegyeznek az ipar 4.0 koncepciójában leírtakkal: kevesebb központosítás, több kapcsolószekrényen kívüli megoldás – a szakma ezt zero cabinet koncepcióként ismeri – és rövidebb információátadási útvonalak. Számos gyártócég a hálózat létrehozása tekintetében még a legkonzervatívabbnak mondható point-to-point struktúrát követi, ennél már haladóbb megközelítést jelent a decentralizást felépítés, a végcél pedig a zero cabinet elvben csúcsosodik ki. A decentralizált automatizálásban mi az ipar 4.0 és az IP67 védelmi osztály egyfajta kombinációját látjuk. A Murrelektronik a zero cabinet koncepció megvalósítása mellett a plug & play elvre (a cég minden terméke dugaszolható csatlakozókat is tartalmaz!) és a maximális üzemidőre koncentrál.”

Ez utóbbi elérését a 97%-os házon belüli gyártás és az ezáltal elérhető teljes körű minőség-ellenőrzés is segíti. A vállalat kelet-európai gyártói terjeszkedése sem alvállalkozók bevonását jelenti, hanem saját gyártóüzemek és K+F részlegek felállítását. Az oppenweileri gyártóterületen végigsétálva a veszteségcsökkentés egyik leghatékonyabb módszertanaként ismert Kaizen szemlélet alkalmazását láttuk. A Murrelektronics megfigyelésünk szerint leginkább a ppm (egymillió legyártott terméknél keletkező hibás darabok száma) minimalizásában találta meg a veszteségcsökkentés legcélravezetőbb lehetőségét (átszámítással az évente gyártott több mint 200 ezer NYÁK-ból 260 bizonyult selejtnek). Az üzemben a nyomtatott áramkörök gyártását a vizsgálati és programozó terület, majd a végtermékek összeállítása követi.

A cég megoldásai négy nagyobb termékcsoportba sorolhatók:

  • A kapcsolószekrények elektronikai műszerei

o   elektromágneses szűrők

o   interfészek

o   tápegységek

o   áramelosztók

  • Interfészek

o   szerviz interfészek

o   állapotjelző lámpák

o   kábelbevezető rendszerek

  • A berendezések sebességét gyorsító I/O rendszerek

o   IP20 és IP67 terepi és elosztórendszerek

  • Csatlakozási technológia

o   Csatlakozók és kábelek

Teszt a lelke mindennek

Az ISO 17025 tanúsítványú tesztközpont a Murrelektronik termékek teszteléséhez szükséges vizsgálatok 60%-ának házon belüli elvégzését teszi lehetővé. A termékekre vonatkozó helyi szabványokon kívül a cég saját belső normákat is működtet és vizsgál. A cég saját elektromágnesen összeférhetőség (EMC) laboratóriummal is rendelkezik. Az EMC-kamra egy rádiófrekvenciás abszorberrel bélelt Faraday kalitka, amelyben a termékek általános elektromágneses zavarkibocsátását, illetve immunitását tesztelik. Abszorberként a cég a legelterjedtebb megoldásnak számító ferritcsempéket alkalmazta.

A tesztközpont által végzett röntgenfluoreszcencia analízis a termékek anyageloszlását rajzolja ki, kihasználva, hogy anyag által abszorbeált röntgensugárzás mértéke a vizsgált anyag sűrűségének és átlagos rendszámának függvénye. Az anyagminták előfordulási tesztje komoly szerepet kap például az autóipari festőkabinok építésénél, ahol az egyes alkatrészek tisztasága nagyban befolyásolja majd a karosszéria minőségi bevonatolásának sikerességét. A műszer részletes vizsgálatok lefolytatására (például króm(VI)-tartalom megállapítására) nem alkalmas, ez már analitikai vizsgálatok elvégzését feltételezi. A hasonló vizsgálatok főleg a fejlett országokban a gyártásban tiltott anyagok kimutatására szolgálnak – Európában ezeket az anyagokat a REACH és a RoHS mellékletei tartalmazzák. A tesztközpont a fémbevonatok minőségét, illetve a műanyag termékek homogenitását is igazolni tudja. A hasonló teszteknek rendkívül nagy szerepe van például a megbízható beszállítók kiválasztásában.

Andreas Chromy, a CEE régió veetője a termékek elektromágneses stabilitását vizsgáló “Full Absorber” EMC-kamrában (forrás: Murrelektronik)

Külön helyiség bizonyul a termékek és rendszerek vízszigeteltségének és vízállóságának tesztelésére, amely során a víz alá merített termékek vezetőképességének változásait dokumentálják, de lehetőség van a nagynyomású mosás elleni fokozott védettség (IP69K) tesztelésére is. A vizsgálati eljárás során a védettséget 100 bar nyomású, több irányból, ciklikusan fröcskölt 80 fokos vízzel ellenőrzik. A tesztek elvégzésére vezetékes vízzel, sósvízzel és szappanos vízzel is lehetőség van.

Nem kevésbé fontos a termékek Weiss WK és WT klímakamrákban végzett hőmérsékleti és pára tesztje is, amivel a változó hőmérsékleti és nedvességi tényezők a terméktulajdonságokra (működési jellemzők, rozsdásodás, stb.) gyakorolt hatását elemzik, a kábelek esetében pedig az akár 200 ezer ciklusig is tartó hajlítási- és lengőteszt az előírt, aminek végén a csatlakozás stabilitását ellenőrzik.

Központosított raktárlogisztika

Az oppenweileri raktárépület két részre osztható: a kisebb alkatrészek tárolására szolgáló, teljesen automatizált raktárrendszerre és a magas rack polcrendszerre, ami a nagyobb termékeket fogadja magába. A több mint egymillió termékből álló raktárkészleten mintegy 10 000 féle alkatrész található meg. A Murrelektronik Európában található három gyáregységéből minden legyártott alkatrész az oppenweileri központi raktárba kerül, ahol 23 napos átlagos készletcserélődési időt követően kerülnek kiszállításra a végfelhasználók felé.

Kelet-Európa, mint növekedési régió

Az ausztriai régiós KKE-központ Ausztriáért, Magyarországért, Szlovákiáért, Horvátországért, Boszniáért, Bulgáriáért, Szerbiáért és idén már Oroszországért is felel, ezen belül Magyarországon 2012-ben történt meg a piacra lépés. Az elmúlt években több németországi, vagy svájci ügyfél helyezte ki gyártását a felsorolt kelet-európai országokba. A Murrelektronics számos képviseletnyitása felfogható az ügyfelek mozgásának lekövetéseként is. Minden érintett országban odavalósi értékesítési és műszaki kollégák dolgoznak. A régiós központ középtávú célkitűzése szerint 2020-ig minden országban a három legnagyobb piaci szereplő közé szeretnének bekerülni. Az éves forgalomnövekedés egyelőre figyelemreméltóan magas, de a piacra lépések óta eltelt relatíve kevés idő még nem könnyíti meg a stratégia megvalósíthatóságának értékelését.

Munkahely védelem kiberfizikai rendszerekkel?

Jörg Krautter, a Murrelektronik automatizálásért felelős alelnökének elmondása szerint az ipar 4.0 kifejezés nagyon egzotikusan hangzik, de lényegében nem szól másról, mint az európai – ezen belül is főleg a németországi – munkahelyek megtartásáról. Azért említettem külön a németországi munkahelyeket, mert Európán belül egyértelműen Németországban a legmagasabb az ipari foglalkoztatás szintje, így hatványozottan érinti a magas bérköltségű országokat érintő termelés-kihelyezési nyomás. Nem csoda, hogy már a koncepció kidolgozása is Németországból származik. A szövetségi kormány megbízásából nem több mint húsz szakértő dolgozik az ipar 4.0 keretrendszerének kidolgozásán, akik között megtalálható Bernd Waser, a Murrelektronik K+F részlegének vezetője is.

Az ipar 4.0 technológiai fejlesztései tehát nagymértékben azt célozzák, hogy megalkossák a nyugati világ „újgenerációs” ipari munkahelyeit. A negyedik ipari forradalom kezdete talán a fieldbus protokollok létrehozásának idejére datálható. Ha a központi felügyelet és az egyes aktuátorok közötti adatátvitelt szeretnénk biztonságosan futtatni, akkor ezres nagyságrendű kábelt és jelet kell kezelnünk. A nemzetközileg elfogadott szabványok nélkül az elképzelés kivitelezhetetlen, így jött létre e világ legelterjedtebb és legelfogadottabb szabványa, a PROFIBUS.

Az így létrehozott technológia részben a termelékenység növelését, részben a testre szabott termékek megalkotását célozza és mindkét szempont magába foglalja az energiahatékonyság növelését is, ennek megfelelően a cég termékei a PROFIenergy-profilnak megfelelően energiaoptimalizáltak. A PROFIBUS-szabványosított. A Murrelektronik víziójában kapcsolószekrények helyett decentralizált rendszerek szerepelnek: az energiaellátás, a PLC-k, a fielbus technológia központi szekrényekkel nem megvalósítható moduláris gyártóállomásokat építenek fel. Ez utóbbiak létrehozása teljes összekapcsolhatóságot és mobilitást is feltételez. A modularitás és a decentralizált felügyelet többek között a reaktív diagnosztika és a megelőző karbantartás számára is kikövezik az utat. Nyitott kérdés azonban a teljes körű biztonság kérdése, ezért az ipar 4.0 keretrendszerének megalkotásán dolgozó szakértők is nagy hangsúlyt helyeznek a kommunikáció biztonságának növelésére.

Molnár László


100%-ban tiszta - 100%-ben egyszerű

„Az igazság ritkán tiszta és sohasem egyszerű” – így hangzik Oscar Wilde örökbecsű mondása. Az elektronikai alkatrészeknek szerencsére nem az emberi lelket kell tisztán tartaniuk, ezért az IP69K rozsdamentes acél elosztódobozok az élelmiszeriparban is megnyitják az utat a decentralizált alkalmazások számára.

Az élelmiszer-és italgyártásban alapkövetelmény a gépalkatrészek és berendezések könnyű tisztántarthatósága, ráadásul azok időnként a nagynyomású mosás és az agresszív tisztítószerek hatásainak is ki vannak téve. Ilyen körülmények között a rozsdamentes acél bizonyul ideális választásnak, ezért az új MVP12 elosztódobozok számára a zárt, rozsdamentes acél ház és V4A nemesacél menetes hüvelyek biztosítják az IP69K minősítést. Az elosztódoboz tisztítás, öblítés és fertőtlenítés után is megbízhatóan működik.

Nyolc az egyben

Az MVP Steel megjelenése előtt a rendszer számtalan vezetéket tartalmazott, ami az élelmiszer- és italgyártás szigorú tisztasági követelményeiből adódóan bonyolult folyamattá tette a rendszerintegrációt. Az egyes kábelek ma már egyetlen többeres bekötőkábellel helyettesíthetők, ami az anyagköltség csökkentésén felül helytakarékossági előnyökkel is jár, sőt használatukkal a kapocsdobozok használata is kiváltható. Az MVP12 Metal a folyamat közelébe telepíthető, így a szenzorok és aktuátorok egy rövid kábellel az nyolc port egyikáhez csatlakoztathatók.

Keresés
Bejelentkezés / Regisztráció
Média Partnerek